Dell 2314T Touchscreen på Raspberry Pi

Touchscreen på denne skærm virker native på raspberry pi, men hvis du vil have skærmen i portræt (stillet på højkant) så skal touch mappes til den nye orientering, dette gøres på fælgende måde.

Opret filen 90-rotatetouch.conf

sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/90-rotatetouch.conf

indsæt følgende i filen.

Section “InputClass”
Identifier “RotateTouchCW”
MatchProduct “Advanced Silicon S.A CoolTouch(TM) System”
Option “TransformationMatrix” “0 1 0 -1 0 1 0 0 1”
EndSection

for at vende skærmen til portræt indsæt følgende i /boot/config.txt

# Display orientation. Landscape = 0, Portrait = 1
display_rotate=1